Zoeken

Zoeken
 
Koers bvba
Quellinstraat 49
2018 Antwerpen


T +32 (0) 3 205 92 96
F +32 (0) 3 226 44 82
E info@koers-bvba.be
BE 0556.918.471
,
,
,
content slider

KoMex« naturel BIO fietspad in Borsbeek


Locatie:áLucien Hendrickxlei, Borsbeek (B)
Opdrachtgever:áKempens Landschap (B)
Uitvoering:ájuni 2018
Product:áKoMex« naturel BIO
Oppervlakte:á675 m2