Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

KKS Bomengranulaat N


Een groot gedeelte van de boom leeft ondergronds, in de bodem. Ondergrondse eisen die vanuit de boom worden gesteld zijn: een goede mineralenvoorziening, goede vochtvoorziening en een goede zuurstofvoorziening. Aan bovenstaande voorzieningen kan alleen worden voldaan wanneer de wortels van de boom de gelegenheid hebben hun weg in de bodem te vinden, waarbij aan de wortels van de boom voldoende mineralen, water en zuurstof wordt aangeboden om een optimale groei te verkrijgen. Het poriŽnvolume moet voldoende groot zijn en de verdichting moet niet maximaal zijn.

In een bebouwde omgeving met zwaarder belaste gebieden zoals wegen en parkeerplaatsen geldt civieltechnisch gezien als belangrijkste eisen: een maximale draagkracht, minimale opvriezing en voldoende waterdoorlatendheid. Om hieraan te kunnen voldoen moet het toe te passen materiaal voldoen aan de volgende belangrijkste eigenschappen: humusloos en een korrelgradatie van fijn tot matig grof. Dergelijk materiaal kan namelijk maximaal worden verdicht waardoor een maximale draagkracht wordt verkregen. Het poriŽnvolume is hierbij minimaal. Nazakking van een bestrating zal hierdoor tot een minimum worden beperkt. Nadeel is dan weer dat een goede doorworteling van een op deze manier verdichte bodem niet mogelijk is.

KKS Bomengranulaat N KKS Bomengranulaat N in een verharding

Voor zwaar belaste gebieden zoals parkeerplaatsen waarbij de groeiplaats zeer belangrijk is is bomengranulaat N (ook wel bomensubstraat genoemd) aan te bevelen. Bomengranulaat N bestaat uit gezeefd lava met voedingsstoffen. Hierdoor is de lava zeer poreus en kan het water opnemen zonder aan hardheid te verliezen. Het zeolieth in de lava zorgt voor een positieve bomengroei en ondanks de hoge oppervlaktebelasting garandeert dit mengsel een optimale lucht- en waterhuishouding. Door de grote poriŽn kunnen de wortels makkelijk hun weg vinden en kan er nieuwe zuurstof aangevoerd worden vanuit de atmosfeer door diffusie. Lutum- en humusachtige stoffen (organische stof) zorgen voor de aanwezigheid van voldoende mineralen en aanwezigheid van beschikbaar water. De verhouding van de lutum- en humusachtige stoffen is zodanig gekozen dat het water niet te sterk gebonden wordt maar beschikbaar is voor de wortels. Het grof poreuze deel van het product zorgt voor de draagkracht en opslag van water dat beschikbaar is voor de wortels.

Specificaties:
Het bomengranulaat N is goed verdichtbaar, heeft hoge draagkracht, hoge wateropname, goede luchthuishouding en voldoende wortelgroei.
Porienvolume>= 35%
CBR> 50%
pH - KCl6,5 - 7,5
Organische stofgehalte (O.S.)2-4%
EC (zout)< 1,5 mS/cm


Milieuaspecten:
Bomengranulaat N is getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De toepassingshoogte is standaard maximaal 1,5 meter.

Toepassing:
Dit product is speciaal toepasbaar voor zwaarder belaste gebieden zoals parkeerplaatsen, etc.

Lees hier meer over de speciale toepassingsmogelijkheden van bomengranulaat "Granulaat op maat".