Zoeken

Zoeken
 
Koers Research
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070529
,
,
,
content slider
 

Druksterkte


Koers Research BV heeft de mogelijkheid om van mengsels die gestabiliseerd zijn of worden met cement en/of kalk de druksterkte te bepalen. Er worden naar wens mallen geslagen met diverse percentages cement en/of kalk welke gedurende een bepaalde tijd [4, 7 of 28 dagen] worden uitgehard in een klimaatkast bij 20 ºC en een minimale vochtigheidsgraad van 95%. Hierna wordt met een drukpers van 250 kN de drukkracht bepaald waarbij het materiaal bezwijkt.

Koers Research BV heeft de mogelijkheid om van mengsels die gestabiliseerd zijn of worden met cement en/of kalk de druksterkte te bepalen.

Voor overige civieltechnische onderzoeken kan contact worden opgenomen met Koers Research BV.