Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Bomenzand 500


Een groot gedeelte van de boom leeft ondergronds, in de bodem. Voldoende doorwortelbaar bodemvolume van een goede kwaliteit is van belang voor de voorziening van water en voedingselementen en de verankering. In een bebouwde omgeving is het gebruik van de bodem zeer intensief en kunnen de bomen in de verdrukking komen. Vooral wanneer de bomen in of in de nabijheid van verhardingen worden geplaatst is het van belang dat extra aandacht aan de ondergrond wordt besteed. Bomenzand 500 is het product bij uitstek wanneer bomen in deze omstandigheden verkeren en er sprake is van een contactprofiel. Door de uitgebalanceerde samenstelling is het enerzijds voldoende flexibel om wortelgroei van bomen toe te laten en zorg te dragen voor een goede groei van de boom, terwijl het anderzijds voldoende draagkracht biedt aan een verharding en daarbij niet of nauwelijks verzakt. Het is uiterst schoon en bevat vanzelfsprekend voldoende voedingsstoffen voor een optimale groei van de bomen.

Bomenzand 500 geproduceerd door Koers Handel BV Koers bomenzand gebruikt in trottoir naast de straat

Specificaties:

M50475 - 675 µm
Cu-waarde (=ééntoppigheid)< 3,0
pH - KCl4,8 - 7,5
Organische stofgehalte3,5 - 5,0 %
Lutumgehaltemax. 4%
EC (zout)< 1,5 mS/cm
Vochtgehalte bij afleveringmax. 20%
Naast deze bovengenoemde eigenschappen is het product vrij van kiemkrachtige onkruidzaden.

Milieu-aspecten:
De door ons gebruikte organische meststoffen, als toegevoegde componenten in het bomenzand, zijn afkomstig van onze eigen productielocatie. Het bomenzand voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit voor de klasse "Achtergrondwaarde" (schone grond) en wordt geleverd volgens protocol protocol 9335-4.

Toepassing:
Bomenzand 500 wordt vooral gebruikt voor plantplaatsen onder of dicht in de buurt van verhardingen, zoals trottoirs, brinken, wegen en parkeerplaatsen. Voor het verkrijgen van een goed eindresultaat moet het aanbrengen zeer nauwkeurig plaatsvinden om de optimale werking te kunnen verkrijgen. Vooral de maximale verdichting van het bomenzand is van belang en deze mag niet hoger zijn dan 2,0 MPa.