Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Bomengrond


Bomengrond is bestemd voor bomen die komen te staan in de open grond, zoals: plantsoenen, (groen)parken, etc, waarbij geen sprake is van enige verharding in de directe nabijheid van de boom. Bomengrond is dusdanig samengesteld dat het een goede zuurstofvoorziening en waterbergingscapaciteit heeft en de boom de benodigde voedingsstoffen kan leveren. Bomengrond wordt samengesteld uit diverse gronden, welke onder strenge kwaliteitscontroles goed worden gemengd. Homogeniteit en afwezigheid van ongewenste componenten wordt door ons streng bewaakt. Onregelmatigheden en kluiten groter dan 5 cm zult u dan ook in ons product niet tegenkomen.

Detail bomengrond geproduceerd door Koers Handel B.V. Koers Bomengrond in open veld naast straat

Specificaties:
Bomengrond is een samenstelling van diverse gronden, welke tot een homogeen mengsel worden verwerkt. Het productieproces is dermate gecontroleerd zodat aan de in onderstaande tabel vermelde specificaties wordt voldaan. Tevens wordt de homogeniteit en aanwezigheid op niet daartoe behorende componenten zeer streng bewaakt, zodat u in ons bomengrond geen kluiten groter dan 5 cm of andere onregelmatigheden tegenkomt.

De specificaties staan vermeld in onderstaande tabel:
Organische stof5 - 10 % d.s.
Leem (fractie: 0 - 53 Ám)< 15%
Lutum (fractie: 0 - 2 Ám)< 5%
pH5,0 - 7,5
EC (geleidbaarheid)E.C. < 1,5 mS/cm (bij 25 ░C)
fosfor> 20 mg P2O5 / 100 gram d.s.
Kalium> 10 mg K2O / 100 gram d.s.
Krimpmaximaal 30% (V/V)
Herbevochtigingvochtopname binnen 10 minuten
d.s. = droge stof (droge grond).

Milieuaspecten:
Bomengrond voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit voor de klasse "achtergrondwaarde" (schone grond). Bomengrond wordt geleverd onder de BRL 9335, protocol 9335-4.

Toepassing:
Grond voor het planten van bomen in het open terrein.