Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Bemeste teelaarde


Mengsel van grond met meststoffen dat rechtstreeks gebruikt kan worden voor het telen van gewassen. Prima dus om te gebruikten als verrijkte tuinaarde.

Specificaties:
Bemeste teelaarde is een samenstelling van grond en meststoffen, welke tot een homogeen mengsel worden verwerkt. Het productieproces is dermate gecontroleerd zodat aan de in onderstaande tabel vermelde specificaties wordt voldaan. Tevens wordt de homogeniteit en aanwezigheid op niet daartoe behorende componenten continu bewaakt. Kluiten en andere onregelmatigheden worden afgezeefd zodat de bemeste teelaarde schoon, luchtig en homogeen afgeleverd wordt. Het product is vrij van aaltjes en onkruidarm.

De specificaties staan vermeld in onderstaande tabel:
Organische stof5 - 10 %
Leem (fractie: 0 - 53 m)< 10 %
Lutum (fractie: 0 - 2 m)< 4 %
pH4,5 - 6,5
EC (geleidbaarheid)E.C. < 1,5 mS/cm (bij 25 C)
Fosfor> 20 mg P2O5 / 100 gram d.s.
Kalium> 10 mg K2O / 100 gram d.s.
Stikstof> 0,3 g N/kg d.s.
Magnesium> 50 mg MgO/kg d.s.
Herbevochtigingvochtopname binnen 10 minuten
d.s. = droge stof (droge grond).

Milieuaspecten:
Bemeste teelaarde voldoet aan de eisen van schone grond volgens het Besluit bodemkwaliteit, wordt geleverd met NL-BSB productcertificaat protocol 9335-4. en kan onbeperkt worden toegepast.

Toepassing:
Besmeste teelaarde kan worden gebruikt als:
  • als tuingrond voor ophoging;
  • voor bij het planten.