Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

KKS Bomengranulaat G


In een bebouwde omgeving wordt de bodem meestal intensief tot zeer intensief gebruikt. Dat kan leiden tot een trage en slechte groei van bomen omdat de wortels in de verdrukking komen. Meestal is het toepassen van bomenzand voldoende om bomen weer optimaal te laten groeien. Maar het kan voorkomen dat de verharding in de nabijheid van bomen zo zwaar belast wordt dat ook bomenzand niet meer voldoet. Met als gevolg verzakkingen in de verharding. In die extreme gevallen biedt Koers Handel BV een oplossing met bomengranulaten.

Bomengranulaat biedt alle voordelen van bodemzand maar is nog veel beter bestand tegen zware belastingen op verhardingen. Denkt u bijvoorbeeld aan wegen met intensief en zwaar vrachtverkeer. Bomengranulaat kan die extreem zware belasting goed opvangen maar biedt bomen toch een ondergrond waarin deze zich goed kunnen ontwikkelen met voldoende lucht, water en andere voedingselementen.

KKS Bomengranulaat G van Koers Handel B.V. Koers bomengranulaat G in verharding

Voor zeer zwaar belaste gebieden zoals drukke wegen is bomengranulaat G aan te bevelen. Bomengranulaat G bestaat uit een grove harde steen (grauwacke) met waterbufferende elementen en voedingsstoffen. Door de harde steen met een hoge weerstand tegen verbrijzeling ontstaat een hoge draagkracht die voldoende is voor zwaar belaste verhardingen zoals wegen. Door de grote hoeveelheid poriŽn kunnen de wortels makkelijk hun weg vinden en kan nieuwe zuurstof aangevoerd worden. Lutum- en humusachtige stoffen (organische stof) zorgen voor de aanwezigheid en beschikbaarheid van voldoende mineralen en water. De verhouding van de lutum- en humusachtige stoffen is zodanig gekozen dat het water niet te sterk gebonden wordt maar beschikbaar is voor de wortels. Het grof poreuze deel van het product zorgt voor de draagkracht en opslag van water dat beschikbaar is voor de wortels.

Specificaties:
Het bomengranulaat G is goed verdichtbaar, heeft een zeer hoge draagkracht en bied voldoende wortelgroei.
Porienvolume>=35%
CBR> 45%
Volumieke massa (verdicht)> 1,760 Mg/m3
pH - KCl5,5 - 7,5
Organische stofgehalte (O.S.)1 - 2% (totale mengsel)
EC (zout)< 1,5 mS/cm
Korreldichtheid [Mg/m3]Ī 2,63


Milieuaspecten:
Het Bomengranulaat G is gekeurd op milieuhygiŽnische aspecten en is een schone bouwstof die ruimschoots voldoet aan de eisen van een niet vormgegeven bouwstof van het besluit bodemkwaliteit

Toepassing:
Dit product is speciaal toepasbaar voor zeer zwaar belaste gebieden zoals wegen, parkeerplaatsen etc.

Lees hier meer over de speciale toepassingsmogelijkheden van bomengranulaat "Granulaat op maat".